Over ons

Een kindje krijgen heeft een enorme impact op het leven van een moeder. Het zou een onbezorgde tijd moeten zijn. Dat is helaas niet voor iedereen zo.

Niet iedere moeder heeft het juiste netwerk, de middelen of capaciteiten om haar kindje een onbezorgde start te bieden. Hierdoor kan het gebeuren dat kinderen van hun moeder worden gescheiden, met alle problemen én kosten die daarop volgen. De basis van een kansrijke start voor ieder kind is een veilige hechting tussen moeder en kind. Als die basis ontbreekt in het leven van een jong kind, kan het hier levenslang schade van ondervinden. Maar waar kun je naar toe als je het echt even niet meer weet? Wat zijn je opties? Bij wie kun je terecht?

Stichting De Wijkwieg zet zich in voor deze jonge kwetsbare moeders om een uithuisplaatsing te voorkomen. Door een laagdrempelige professionele opvang locatie in Genemuiden te realiseren, wil De Wijkwieg er alles aan doen zoveel mogelijk kinderen niet onnodig van hun moeder te scheiden.

Iedereen is welkom bij Stichting De Wijkwieg, maar er moet wel perspectief zijn om moeder en kind samen een kansrijke toekomst te bieden. De Wijkwieg biedt zorg door professionals, maar ook voor een groot deel door vrijwilligers.

Het doel van stichting De Wijkwieg

Een goede veilige start is cruciaal voor de rest van het leven van elk (ongeboren) kind. Stichting De Wijkwieg is een aanvulling op de huidige hulpverlening. De Wijkwieg biedt zorg en ondersteuning aan moeders die tijdelijk niet in staat zijn om voor hun eigen kind te zorgen. Het gaat hierbij vooral om moeders die buiten het systeem vallen, waardoor zij geen kans maken op reguliere hulpverlening, of om moeders die geen contact opnemen met de reguliere hulpverlening uit angst hun kind kwijt te raken. Een laagdrempelig alternatief die zonder vooroordeel voor jonge moeders klaar staat.

De Wijkwieg kan gezien worden als de laatste kans voor een moeder die niet in staat is om haar kind zelfstandig groot te brengen. De stichting gaat hulp bieden aan moeders die zelf voor hun kind willen zorgen en daarvoor een intensief begeleidingstraject ondergaan.

Investeren in de basis van een kind zorgt voor een cruciaal fundament voor de toekomst. Stichting De Wijkwieg biedt laagdrempelige hulp, die in samenwerking met vele hulpverleners, vrijwilligers en instanties de intentie heeft een moeder en haar kind een liefdevolle veilige start te bieden. 

>> Noodzaak

...