Over de Wijkwieg

De initiatiefnemers van Stichting De Wijkwieg zijn vijf ‘Geallemungers’ die samen de handen in één geslagen hebben om dit mooie plan in Genemuiden te realiseren. De weg naar deze samenwerking zijn drie afzonderlijke, individuele wegen die op een bijzondere wijze samen zijn gekomen.

Na concrete plannen om een moeder-kindopvang te realiseren, zijn in de zomerperiode van 2018 de eerste stappen gezet. Het te koop staande wijkgebouw van de Hervormde Kerk werd als mogelijke optie aangekaart om de plannen te realiseren. Dit pand werd het begin van het concretiseren van de plannen die al jarenlang geambieerd werden. Een concreet concept, een pand, kortom het begin van Stichting De Wijkwieg!

Een veelgestelde vraag is waarom Stichting De Wijkwieg in Gemuiden wordt opgericht; “De doelgroep woont niet in deze gemeente toch?”

De moeders die door Stichting De Wijkwieg geholpen worden, zullen uit een grote regio komen. Het initiatief is genomen door Gaellemunigers en staat het gebouw in de zelfde plaats. Hierdoor is het een Genemuider initiatief geworden.

In onze regio is er een tekort aan moeder-kindopvangplaatsen en zijn er veel schrijnende gevallen bekend die op dit moment niet de juiste hulp krijgen. Hierdoor worden moeder en kind soms onnodig van elkaar gescheiden of wordt abortus als enige uitweg gezien.

Een belangrijke wetenschap is de betrokkenheid van de lokale bevolking die het initiatief een warm hart toe draagt. Hierdoor kan het doel gerealiseerd worden. Het helpen van de moeders buiten hun eigen sociale omgeving is een onderdeel van de behandeling. Op die manier staan randzaken en sociale afleiding verder van de moeder af en kan er in alle rust gewerkt worden aan de eerste 1000 dagen!

...