Professionele hulp

De intentie van de moeder om een goede en zelfstandige leefomgeving voor haar kind te creëren, moet aanwezig zijn. Toch is de problematiek bij deze jonge vrouwen vaak groot. Zij hebben naast psychische ondersteuning ook praktische en financiële begeleiding nodig. Daar is professionele hulpverlening bij nodig.

Het doel is om binnen opvanglocatie van De Wijkwieg de juiste professionele zorg te realiseren. Stichting De Wijkwieg geeft de voorkeur aan professionele hulpverlening die wordt aangeboden door een orthopedagoog en sociotherapeut aangevuld met de juiste hulpverleners die nodig zijn om de juiste hulp te bieden voor iedere moeder én kind.

Daarnaast willen we een groot deel van de hulp door vrijwilligers laten doen. De kosten voor huisvesting en verzorging van baby’s zijn hoog en vrouwen zullen meestal niet in staat zijn deze kosten te betalen. Door de kosten m.b.t. de hulpverlening zo laag mogelijk te houden, worden de laagdrempeligheid en mogelijkheden enorm bevorderd. Door middel van sponsoring zullen overige kosten kunnen worden bekostigd. Deze manier van werken maakt dit concept ook meer dan waardevol! 

Ook ziet stichting De Wijkwieg de vrijwilliger als een belangrijke brug tussen moeder en hulpverlener. Een vertrouwensband met iemand buiten de hulpverlener is vaak cruciaal om moeder het vertrouwen en de zelfregie weer terug te geven. Niet alle taken die nodig zijn voor het realiseren en creëren van een kansrijke toekomst voor de baby hoeven door een duurbetaalde hulpverlener te worden uitgevoerd. Immers, een enthousiaste en gedreven vrijwilliger zal in dit concept onmisbaar én kostenbesparend zijn. Goede contacten met gemeentes en woningcorporaties zijn nodig zodat een zelfstandige woonplek ook zo spoedig mogelijk gerealiseerd kan worden. 

Ook wordt er rekening gehouden met een nazorgtraject, zodat na plaatsing en het zelfstandig wonen goed blijft gaan en de kans op terugval of nieuwe problemen zo gering mogelijk blijft. Mocht er een plaatsingsverzoek komen vanuit een instantie c.q. gemeente, dan is deze verantwoordelijk voor de kosten van de televeren zorg. 

Vrijwilliger worden?

Voor ondersteunende taken binnen De Wijkwieg zijn wij voortdurend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Ben je geïnteresseerd en wil jij je vrijwillig inzetten voor De Wijkwieg, meld je je dan hier aan.

...